Τετάρτη, Οκτωβρίου 26, 2005

Ζόρι



(Φωτογραφία: Λουκάς Χάψης)